subscribe to the RSS Feed

Tuesday, April 13, 2021

Hotarare de Guvern de atestare a domeniului public al unui judet. Actiune in anulare.

Posted by adi on 09/01/2009

Hotararea de Guvern de atestare a domeniului public al unui judet are caracterul unui act administrativ unilateral cu caracter individual, astfel ca nu sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, potrivit carora actele administrative normative pot fi atacate oricand pe calea contenciosului administrativ.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Confirmare intr-o anumita functie
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat, instantele judecatoresti sau alte organe cu aprobarea majoritatii membrilor prezenti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termenul de 1 an de la data emiterii hotararii de guvern de atestare a domeniului public nu poate fi depasit, sub sanctiunea respingerii ca tardiva a actiunii in contencios administrativ.

______________

Prin actiunea inregistrata la 8 mai 2007, reclamantii BM, NS s.a. au solicitat, in contradictoriu cu paratii Guvernul Romaniei si Consiliul local al municipiului Alba Iulia sa se dispuna anularea pozitiei nr.749 din anexa 12 a H.G. nr.974/2002 emisa de Guvernul Romaniei, anularea pozitiei nr.749 din anexa 2 a HCL nr.267/5.11.1999 modificata prin HCL nr.165/22.06.2002 emise de Consiliul local al municipiului Alba Iulia, suspendarea executarii acestor acte pana la ramanerea irevocabila a sentintei si obligarea paratilor la cheltuieli de judecata, aratand ca in mod nelegal, paratii au inclus in domeniul public al municipiului drumul amenajat de reclamanti pe terenul proprietatea lor.

Paratii au invocat exceptia tardivitatii actiunii.
Curtea de Apel alba Iulia – Sectia de contencios administrativ si fiscal, prin sentinta nr.68 din 13 iulie 2007, a admis exceptia tardivitatii, a respins ca tardiv formulata actiunea, a respins cererea de suspendare a executarii actelor atacate.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca anexa cuprinzand inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Alba Iulia a fost publicata in M. Of. nr.701 Bis din 25 septembrie 2002 si, in plus, a fost adusa expres la cunostinta reclamantilor prin adresa nr.5356/19 martie 2004, iar actiunea a fost introdusa la 8 mai 2007, deci tardiv fata de prevederile art.ll alin. (2) din Legea nr.554/2004.

Impotriva acestei sentinte au declarat recurs reclamantii, solicitand in principal casarea si trimiterea cauzei spre rejudecare instantei de fond in temeiul art.315 alin. (5) C. proc. civ. cu motivarea ca actul administrativ atacat are caracter normativ si drept urmare poate fi atacat oricand, actiunea fiind imprescriptibila conform art.ll alin. (4) din Legea nr.554/2004.
Prin urmare, sesizarea instantei de contencios administrativ cu o actiune avand ca obiect anularea partiala a hotararii de Guvern nu este conditionata de respectarea termenelor prevazute de art.ll alin. (2) din legea contenciosului administrativ.

Curtea a constatat urmatoarele:

Recurentii-reclamanti au sesizat instanta de fond cu actiunea avand ca obiect anularea partiala a H.G. nr.974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba, pozitia 749 din anexa 2 la hotarare referitoare la domeniul public al municipiului Alba lulia, Anexa 2 cuprinzand inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Alba Iulia a fost publicata in M.Of. nr.701 bis din 25 septembrie 2002 si de asemenea cu ocazia judecarii cauzei ce a format obiectul dosarului nr. 7/176/2003 pe rolul Tribunalului Alba, reclamantilor li s-a adus la cunostinta de Primaria municipiului Alba Iulia cu adresa nr.5356/19.03.2004 ca strada I din Alba Iulia face parte din domeniul public si figureaza la pozitia 749 din H.G. nr. 974/2002.

In mod corect prima instanta a retinut ca in raport de data publicarii hotararii de Guvern atacata, de data aducerii acesteia la cunostinta reclamantilor respectiv la 10.03.2004, introducerea actiunii la data de 08 mai 2007 s-a facut cu depasirea termenului de decadere prevazut de art.ll alin. (5) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
Nu poate fi retinuta critica, de altfel nemotivata, a recurentilor, ca actul atacat este un act administrativ unilateral cu caracter normativ.

Actul administrativ atacat are caracterul unui act administrativ unilateral cu caracter individual, intrucat atesta bunurile care fac parte din domeniul public al judetului Alba, respectiv se adreseaza anumitor persoane juridice din acest judet si priveste bunurile individualizate in anexe.

Constatand ca instanta de fond a facut o corecta aplicare a prevederilor imperative ale art.ll din legea contenciosului administrativ atat in privinta termenului de formulare a actiunii cat si a naturii actului administrativ atacat, recursul declarat de reclamanti a fost respins ca nefondat.

Pronuntata – Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal Decizia nr. 939 din 7 martie 2008

Comments are closed.

home | top