subscribe to the RSS Feed

Tuesday, July 16, 2024

Proiect de ordin al preşedintelui ANAF

Posted by adi on 08/12/2015

Data:7.12.2015

Sursa: ANAF

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de înregistrare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – publicat în data de 07.12.2015 Integral AICI

Proiect ordin
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5a
Anexa 5b
Anexa 5c
Anexa 6
Referat aprobare

Activitate

Posted by adi on 28/01/2014

Registrul Comertului Infiintare Firma Firme Infiintari Societati Comerciale Plan De Afaceri SRL Codul CAEN Cesiune Registrul Comertului Majorare Capital Microintreprindere Infiintare Registrul Majorare Modificare Firma Firme Infiintari SRL Societati Comerciale  SRL Codul Fiscal Cesiune Registrul Comertului Majorare Act Acte  Schimbare Capital Social Aditional Microintreprindere Infiintarea Unei Societati   Consultanta Necesare Constituire Societate Nomenclatorul Caen Sediu Social Juridica 0765 526 421 Infiintare Club Poker Autorizare Poker Licenta Poker Oficiul National Pentru Jocuri De Noroc

Exequatur

Posted by adi on 21/11/2010

Principalele efecte pe care le produce o hotărâre judecătorească sunt:

– forţa probantă egală actului autentic;
– autoritatea de lucru judecat;
– efectul declarativ, de principiu;
– puterea executorie;
– naşterea dreptului de a cere executarea silită a hotărârii supus unui termen de prescripţie;
– dezînvestirea instanţei de proces,
În principiu, o hotărâre străină nu poate avea de plin drept forţă executorie şi autoritate de lucru judecat, deoarece se opune suveranitatea statului pe al cărui teritoriu se invocă acea hotărâre.
În general, în cazul în care cel care a pierdut procesul nu execută de bună voie obligaţia, hotărârea judecătorească este învestită cu formulă executorie şi se procedează la executarea silită. Formula executorie este ordinul dat de instanţa judecătorească organelor de executare silită, de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii. În acest fel este pusă în mişcare forţa de constrângere a statului pentru realizarea justiţiei. Forţa de constrângere nu se poate desfăşura decât pe teritoriul statului care o exercită, iar organele de executare ale unui stat nu se pot supune ordinului dat de instanţa altui stat, deoarece statele sunt suverane şi egale. De aceea, forţa executorie a unei hotărâri judecătoreşti are un caracter strict teritorial, neputând opera de plin drept pe teritoriul altui stat decât acela a cărui instanţă a învestit hotărârea cu formulă executorie. Aşadar, hotărârea judecătorească străină dobândeşte, în general, forţă executorie, întocmai ca şi o hotărâre proprie a statului pe teritoriul căruia se cere executarea, prin procedura denumită exequatur.
Hotărârea judecătorească străină produce efecte în altă ţară dacă se îndeplinesc cerinţele stabilite de legea statutului unde se invocă acele efecte. Aceste cerinţe legale constau, de regulă, în recunoaşterea hotărârii judecătoreşti străine sau în obţinerea exequatur-ului pentru acea hotărâre.
În anumite condiţii, o hotărâre judecătorească străină poate să producă unele efecte şi independent de îndeplinirea cerinţelor legale menţionate.
De asemenea, prin convenţie internaţională se pot stabili alte condiţii în care o hotărâre judecătorească străină produce efecte în alte ţări.
Potrivit art. 165 din Legea nr. 105/1992, termenul de hotărâre străină se referă la actele de jurisdicţie ale instanţelor judecătoreşti, notariatelor sau oricăror autorităţi competente dintr-un stat.
Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine
Legea nr. 105/1992 deosebeşte între recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine şi executarea acestora, iar pe de altă parte, există două feluri de recunoaştere: de plin drept şi prin hotărâre judecătorească a instanţei române.
Prin recunoaştere, hotărârea judecătorească străină beneficiază în România de autoritate de lucru judecat, întocmai ca o hotărâre judecătorească română. În acest sens, art. 167 din legea nr. 105/1992 prevede că hotărârile judecătoreşti străine pot fi recunoscute în România, spre a beneficia de putere de lucru judecat. În acest caz este vorba de recunoaşterea prin hotărâre judecătorească română, dar acelaşi efect îl produce şi recunoaşterea de plin drept.
Recunoaşterea de drept.
Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine intervine de plin drept dacă se referă la statutul civil al cetăţenilor statutului unde au fost pronunţate sau al cetăţenilor statutului de cetăţenie, fiind pronunţate într-un stat terţ, au fost recunoscute mai întâi în statul de cetăţenie al fiecărei părţi.
Condiţiile recunoaşterii prin hotărâre judecătorească
– hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde a fost pronunţată
– instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii ţării sale, competenţa să judece procesul (atât de dreptul internaţional privat, cât şi de drept intern)
– există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instanţei care a pronunţat hotărârea
– dacă hotărârea a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, trebuie să se constate, de asemenea, că i-a fost înmânată în timp util citaţia pentru termenul de dezbateri în fond, cât şi actul de sesizare a instanţei şi că i s-a dat posibilitatea de ase apăra şi de a exercita calea de atac împotriva hotărârii. Caracterul nedefinitiv al hotărârii străine, decurgând din omisiunea citării persoanei care nu a participat la proces în faţa instanţei străine, poate fi invocat numai de către acea persoană.
Refuzul recunoaşterii:
– hotărârea este rezultatul unei fraude comisă în procedura urmată în străinătate
– hotărârea străină încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român (inclusiv dispoziţiile legale referitoare la competenţa exclusivă a jurisdicţiei române)
– procesul a fost soluţionat între aceleaşi părţi printr-o hotărâre, chiar nedefinitivă, a instanţelor române sau se află în curs de judecată în faţa acestora la data sesizării instanţei străine.
Atribuţiile instanţei române Instanţa română trebuie să verifice îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere şi de refuz, dar nu poate să procedeze la examinarea în fond a hotărârii străine şi nici la modificarea ei.
Executarea hotărârilor judecătoreşti străine
Definiţie Exequaturul este procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra hotărârii judecătoreşti străine de instanţele statului pe teritoriul căreia se cere executarea, hotărârea judecătorească străină este declarată executorie. Legea nr. 105/1992 face vorbire (art. 173 alin.1) de executarea hotărârii străine pe teritoriul român, pe baza încuviinţării dat de instanţa judecătorească română competentă. Această încuviinţare (exequatur-ul) intervine dacă hotărârea străină nu se execută de cei obligaţi în acest sens de bună voie.
Obiectul exequaturului Obiectul exequaturului constă în acordarea în statul solicitat a forţei executorii şi a autorităţii de lucru judecat unei hotărâri judecătoreşti străine.
Condiţiile cerute pentru obţinerea exequaturului sunt stabilite de legea locului unde urmează să intervină executarea hotărârii judecătoreşti străine. Potrivit art. 174 din Legea nr. 105/1992 condiţiile pentru acordarea forţei executorii unei hotărâri judecătoreşti străine în România sunt:
– hotărârea este pronunţată de o instanţă judecătorească competentă determinată conform dreptului internaţional privat, dreptului intern sau conform normelor juridice din convenţiile internaţionale încheiate de România.
– hotărârea judecătorească este executorie, potrivit legii care se aplică pe teritoriul unde a fost pronunţată
– hotărârea judecătorească a fost pronunţată cu aplicarea legii materiale competente potrivit normelor dreptului internaţionale privat
– hotărârea judecătorească să nu aducă atingere ordinii publice în dreptul internaţional privat român, fie prin dispoziţiile ei, fie prin executarea ei (art. 174 şi art. 168 din Legea nr. 105/1992)
– între România şi statul a cărui instanţă a pronunţat hotărârea să existe reciprocitate de executare
– dreptul de a cere executarea silită să nu fie prescris potrivit legii române 8art. 174)
– hotărârea judecătorească străină să nu fie rezultatul unei fraude comisă în procedura de urmat (în străinătate) (art. 174 şi art. 168 din legea nr. 105/1992)
– să nu existe o hotărâre judecătorească română în acea materie, anterioară hotărârii străine, ori o sesizare anterioară a unei instanţe române (art. 174 şi art. 168)
– să nu fie vorba de o hotărâre în materie de stare civilă şi capacitate privind pe un cetăţean român, iar soluţia pronunţată potrivit legii determinate de dreptul internaţional privat al statului unde s-a pronunţat hotărârea diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii române (art. 174 şi art. 168). Dacă soluţia nu diferă de aceea potrivit legii române, hotărârea judecătorească străină se poate executa în România.
Instanţa competentă. Procedura. Cererea de exequatur se adresează tribunalului în circumscripţia căruia urmează a se efectua executarea silită. Cererea pentru obţinerea exequaturului se face de către partea interesată. Instanţa va examina cererea după citarea părţilor. Pentru obţinerea exequaturului se aplică procedura de drept comun. Împotriva hotărârii pronunţate asupra cererii de exequatur se pot exercita căile de atac. Instanţa română verifică cerinţele legale de regularitate internaţională, fără a putea examina hotărârea străină în fond sau a o modifica (art. 174 şi art. 169 din Legea nr. 105/1992). Din punct de vedere procedural cererea de încuviinţare a executării se soluţionează prin hotărâre, după citarea părţilor (art. 176 din Legea nr. 105/1992). Cererea de încuviinţare a executării va fi însoţită şi de dovada caracterului executoriu al hotărârii eliberată de instanţa care a pronunţat-o (art. 175). Pe baza hotărârii definitive de încuviinţare a executării se emite titlu executoriu, în condiţiile legii române, menţionându-se în titlu şi hotărârea de încuviinţare.
Sursa: www.just.ro

Taxa auto de prima inmatriculare

Posted by adi on 05/05/2010

Salut!
Asa cum v-am spus acum ceva vreme, am facut unele investigatii si am descoperit ca se poate recupera cu succes taxa auto de prima inmatriculare, adica taxa ce a fost platita pana la data de 1 iulie 2008.
Asa ca in urma acestor investigatii mi-am sfatuit toti prietenii si cunoscutii care au inmatriculat masini pana la data de 1 iulie 2008 sa apeleze la un avocat pentru a-si recupera cu succes taxa auto!
Nu recomand insa sa va reprezentati singuri in fata instantei, apelati la un avocat pentru ca asta este meseria lui, sa lucreze cu instantele. El va va spune tot ce este de facut si pasii ce trebuie urmati!
Nu va speriati in ceea ce priveste onorariul avocatului, cheltuielile de judecata le veti recupera si pe acestea in integraitate!
Daca nu stiti un avocat ma puteti contacta si va recomand eu, nu unul, ci mai multi!
Sa ne auzim cu bine si spor la recuperat taxe auto de prima inmatriculare!

recuperare taxă auto!?

Posted by adi on 06/03/2010

Se poate într-adevăr recupera taxa auto de înmatriculare(poluare)?! Deocamdată nu sunt foarte sigur, însă în zilele ce urmeaza voi cere nişte păreri avizate şi voi reveni pentru a vă da câteva lămuriri!

Schimbarea României

Posted by adi on

Încep acest articol prin a spune că îl voi termina de îndată ce voi putea să îmi dau seama care este cea mai bună, pertinentă şi inovatoare soluţie de a redresa această ţară înzestrată cu oameni de o reală valoare dar de o delăsare şi o nonşalanţă care nu le pot categorisi.

Îmi pare foarte rău ca la acest moment timpul nu este atât de răbdător cu mine astfel încât să pot termina o argumentaţie, ce îmi doresc a fi una aproape  exhaustivă, cu privire la cauza proaspăt declarată, dar promit că de îndată ce voi putea voi reveni cu precizări, lămuriri şi adaugiri pentru continuarea “reformei”. Şi aici nu mă refer deloc la reforma sus şi tare declarată de clasa politică actuală, ci din contră, o reformă ce mi-o doaresc a fi pornită de jos în sus.

Cred însă că cel mai bine ar fi să nu dau ocazia  scurtului timp rămas la această dată să mă preseze, astfel că voi lăsa pe o dată ulterioară, când, aşa cum mai sus am susţinut, sper să am liniştea şi timpul necesar pentru prezentarea viziunii mele şi a “prinţipurilor mele pentru reformarea patriei”.

Concordatul preventiv, o solutie pentru evitarea intrarii firmelor in insolventa

Posted by adi on 17/01/2010

Legea concordatulului preventiv, care este o solutie de protectie impotriva deschiderii procedurii de insolventa de catre creditori, va intra in vigoare miercuri, aceasta putand fi aplicata fara norme de aplicare, a declarat marti Gheorghe Piperea, autorul proiectului de lege si coordonatorul firmei de avocatura Piperea si Asociatii. El a mai spus ca noua lege pastreaza toate avantajele insolventei, fara a avea si dezavantajele acesteia.

Astfel, ca si in cazul insolventei, se suspenda executarea silita, valoarea datoriilor este inghetata, iar contractele aflate in curs nu se suspenda. Pe de alta parte, debitorul pastreaza controlul asupra afacerii sale si beneficiaza de ajutor specializat pentru restructurarea companiei. De asemenea, concordatul preventiv nu presupune insolventa si nici “stigmatul” aferent acesteia, se declanseaza la cererea debitorului, fiind exprimarea vointei acestuia, nu a creditorilor.

Conform autorului proiectului de lege, concordatul preventiv este un contract incheiat intre un intreprinzator si creditorii sai, prin care intreprinzatorul propune un plan de redresare a afacerii sale, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de a depasi dificultatile in care se afla intreprinderea. Pentru incheierea unui astfel de contract nu este necesar un consens al creditorilor, fiind necesara o majoritate reprezentand creditorii care detin doua treimi din masa credala.

Gheorghe Piperea este de parere ca succesul aplicarii acestei legi depinde de banci, daca acestea vor accepta sa semneze contractul de concordat. El este de parere ca Legea concordatulului preventiv va avantaja bancile, avand in vedere ca executarea silita este problematica deoarece valoarea garantiilor imobiliare recuperate poate scadea chiar si la 30% din valoarea initiala.

“Insolventa este o catastrofa pentru banci, pentru ca inregistreaza insolventa ca faliment si constituie provizioane. Prin contractul de concordat preventiv, bancile nu mai sunt obligate sa constituie provizioane, astfel incat au avantajul cresterii indicelui de solvabilitate si a profitabilitatii”, a mai spus Piperea.

Gheorghe Piperea estimeaza ca, cel putin pentru o vreme, cererile de insolventa se vor reduce drastic. “In urmatoarele 4-6 luni, pana se vor vedea efectele concordatului, cererile de insolventa se vor reduce drastic. Daca concordatul va esua in masa, oamenii de afaceri se vor intoarce la insolventa”, a declarat acesta.

El a mai spus ca in 2009 numarul companiilor care au cerut insolventa voluntara s-a ridicat la 4.500. “In Romania, 98% dintre dosarele de insolventa sunt dosare de faliment si numai 2%de reorganizare, in timp ce in Germania 65% dintre dosare sunt de reorganizare a firmelor. Insolventa este un stigmat, romanii nu mai fac afaceri cu cineva care este in insolventa”, a mai precizat Piperea.

Potrivit acestuia, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, exceptand Germania, Bulgaria si Ungaria, au legi sau proceduri de prevenire a insolventei.

Sursa HotNews.ro

CE ESTE CONSTATAREA AMIABILA?

Posted by adi on 27/08/2009

Este o procedura utilizata in majoritatea statelor membre ale spatiului economic european in cazul accidentelor rutiere soldate doar cu daune materiale minore. Definitia unui accident de circulatie soldat doar cu daune materiale minore difera in functie de legislatia tarii in care s-a produs accidentul.

Astfel, conducatorii vehiculelor implicate intr-un astfel de eveniment au posibilitatea de a completa impreuna si apoi depune la companiile de asigurare un formular tipizat, denumit in continuare Constat Amiabil sau Constatare Amiabila (CA).
In acest caz nu mai este necesara deplasarea la Politie pentru constatarea obisnuita.

Scopul procedurii este obtinerea de informatii privind imprejurarile producerii accidentului si NU stabilirea pe loc a vinovatiei, acest lucru fiind lasat in sarcina asiguratorilor RCA ai vehiculelor implicate in accident.

Totodata, este important de stiut ca procedura este optionala si NU obligatorie, fiind in fapt o alternativa la varianta traditionala (mers la Politie, intocmit proces-verbal de constatare etc.) ce poate fi utilizata incepand cu data de 1 iulie 2009 si in Romania.

Practic, conform legislatiei romanesti in domeniu, pentru evenimentele in care au fost implicate doua vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societatilor de asigurari se poate face si in baza unui formular tipizat, eliberat de societatile de asigurari.

In acest document conducatorii vehiculelor respective consemneaza circumstantele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum si pe cele din propriile polite de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA).

Obtinerea documentului de intrare in reparatie (autorizatia de reparatie) este in continuare obligatorie, acesta putand fi eliberat in aceste cazuri de catre societatile de asigurari.

Recomandam obtinerea acestui document in cel mult 24 de ore de la data producerii accidentului prin prezentarea cu vehiculul implicat in accident pentru care se doreste eliberarea acestui document, la oricare dintre asiguratorii RCA ai vehiculelor implicate in accident.

Sursa: www.constatulamiabil.ro

OBTINEREA UNUI NOU PERMIS DE CONDUCERE IN CAZUL PIERDERII

Posted by adi on 25/08/2009

Acte necesare:

1. Actul de identitate (in original).

2. Nota de inregistrare care atesta publicarea pierderi sau furtului permisului de conducere in Monitorul Oficial.

3. Dovada de la organele de politie pentru pierderea sau furtul permisului de conducere.

4. Fisa medicala de consultanta pentru conducatorii de autovehicule completata.
Aceasta Fisa se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare.

5. Chitanta CEC (425.000 lei in original).

6. Foto la unitatile specializate (2 poze format permis auto).

7. Fisa detinatorului permis de conducere.
Aceasta Fisa se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare.

8. Copie Xerox dupa actul de identitate.

9. Copie act de casatorie.

Taxa Auto

Posted by adi on 05/02/2009

Noul guvern al Romââniei se pare că îşi bate joc de noi. După ce ne-au dus cu preşul că până pe 15 ianuarie 2009 vor rezolva problema taxei auto triplate, acum se pare ca au dat uitării cu desăvârţâşire acestă încălcare a legislaţiei Uniunii Europene care se pare că şi ea “ţipă” degeaba la guvernul care îşi face de cap în ţara noastră drautoagă. Dacă parlamentarii noştrii proaspăt aleşi nu iau nici o măsură nu vad de ce noi, poporul stăm şi ne lăsăm conduşi de nişte imbecili care şi-au propus să ne jecmănescă.  Dar cum noi românii suntem nişte laşi nu ştim cum sa luăm atitudine decât unii impotriva celorlalţi.  În loc sa ieşim cu toţii în stradă şi să protestăm împotriva unei taxe aberante,  noi ne apucăm să ne aratăm unii pe alţii cu degetul şi să nu luăm nici o atitudine.

Aşadar ne merităm soarta.  Dacă nu suntem uniţi şi nu ne ajutăm unii pe alţii nu avem cum să răzbim în lume şi cum să scăpăm de situaţia asta penibilă în care se pare că ne afundăm pe zi ce trece din ce în ce mai mult.

Dacă acesta va fi stilul nostru de acum înainte nu vom face decât să îi îmbogăţim pe bulgari şi pe vecinii noştrii europeni şi să umplem România de maşini cu numere străine.